Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu Zdz W Kielcach


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu Zdz W Kielcach

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu Zdz W Kielcach

Saska 4/6
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu Zdz W Kielcach

483310523
Strona
Regon 00051256201286
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu Zdz W Kielcach mieści się w miejscowości Radom pod adresem Saska 4/6. Numer telefonu do szkoły to 483310523. Nr faksu: 483310523. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na terenie gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.radom.zdz.kielce.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 00051256201286. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu Zdz W Kielcach to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat radom ma zarejestrowane 13 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 1824 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół zawodowych (140,31 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa