Oddział Przedszkolny W Jeruzalu


Najważniejsze informacje - Oddział Przedszkolny W Jeruzalu

Adres Oddział Przedszkolny W Jeruzalu

SZKOLNA 8
Miejscowość Jeruzal
Kod pocztowy 05-317
Gmina Mrozy
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Oddział Przedszkolny W Jeruzalu

257523279
Regon 71112479500000
Organ prowadzący Gmina

Oddział Przedszkolny W Jeruzalu mieści się w miejscowości Jeruzal pod adresem SZKOLNA 8. Numer telefonu do przedszkola to 257523279. Nr faksu: 257522211. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Mrozy, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www przedszkola znajdziemy pod adresem http://zs-jeruzal.psis.edu.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 71112479500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 36, z czego 18 stanowiły dziewczynki, a 18 to chłopcy. Powiat miński ma zarejestrowane 69 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2272 uczniów w powiecie przypada 69 innych przedszkoli (32,93 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa