Publiczne Przedszkole Nr 2


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 2

Patron Kubuś Puchatek

Adres Publiczne Przedszkole Nr 2

Konopnickiej 1
Miejscowość Białobrzegi
Kod pocztowy 26-800
Gmina Białobrzegi
Powiat białobrzeski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 2

486132704
Regon 67092232100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 2 mieści się w miejscowości Białobrzegi pod adresem Konopnickiej 1. Numer tel. do przedszkola to 486132704. Numer fax: 486132704. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Białobrzegi, powiat białobrzeski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy przedszkola można znaleźć pod adresem www.przedszkole2.bialobrzegi.prv.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 67092232100000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 122, z czego 55 to uczennice, a 67 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,67. Powiat białobrzeski ma zarejestrowane 5 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 445 uczniów w powiecie przypada 5 innych przedszkoli (89 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Białobrzegi: 5
  • w gminie Białobrzegi: 6
  • powiat białobrzeski: 25
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa