Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalnanr 4


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalnanr 4

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalnanr 4

Magazynowa 6
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalnanr 4

184427401
Strona
Regon 00087693300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalnanr 4 mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Magazynowa 6. Nr tel. do szkoły to 184427401. Nr fax: 184427401. Szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.spec4.neostrada.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00087693300000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 69, z czego 23 stanowiły kursantki, a 46 stanowili słuchacze. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa