Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Magazynowa 6
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

184427401
Strona
Regon 12009219900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Magazynowa 6. Nr tel. do placówki to 184427401. Faks: 184427401. Placówka działa na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www placówki znajdziemy pod adresem www.spec4.neostrada.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 12009219900000.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 50, z czego 21 to uczennice, a 29 stanowili uczniowie. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 60 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 580 uczniów w powiecie przypada 60 innych placówek edukacyjnych (9,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,08 (11809 wychowanków na 1461 placówek).

Mapa