Miejskie Przedszkole Nr 20


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 20

Adres Miejskie Przedszkole Nr 20

GORZKOWSKA 2
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 20

184427400
Strona
Regon 49058133600000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 20 znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem GORZKOWSKA 2. Numer tel. do przedszkola to 184427400. Faks: 184427400. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem mp20ns.za.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49058133600000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 143, z czego 75 stanowiły uczennice, a 68 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6,5. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 33 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 680 uczniów w powiecie przypada 33 innych przedszkoli (20,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Nowy Sącz: 26
  • w gminie Nowy Sącz: 26
  • powiat Nowy Sącz: 26
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa