Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Włocławska 39
Miejscowość Piotrków Kujawski
Kod pocztowy 88-230
Gmina Piotrków Kujawski
Powiat radziejowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

542655100
Regon 34007129300034
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj

Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Piotrków Kujawski pod adresem Włocławska 39. Nr tel. do szkoły to 542655100. Numer faksu: 542655100. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na obszarze gminy Piotrków Kujawski, powiat radziejowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 34007129300034. Organ rejestrujący dla Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i technikum, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat radziejowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 250 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (62,5 na placówkę), a średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa