Zsge/zsz


Najważniejsze informacje - Zsge/Zsz

Patron Stanisław Staszic

Adres Zsge/Zsz

kard. S. Wyszyńskiego 3
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsge/Zsz

632425421
Regon 31159592300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zsge/zsz mieści się w miejscowości Konin pod adresem kard. S. Wyszyńskiego 3. Nr tel. do szkoły zawodowej to 632425421. Fax: 632491655. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terytorium gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową ZSZ można znaleźć pod adresem zsge.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31159592300000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat konin ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1250 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (208,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa