Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Józef Piłsudski

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kościuszki 58
Miejscowość Radziejów
Kod pocztowy 88-200
Gmina miasto Radziejów
Powiat radziejowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

542853625
Strona
Regon 91095215300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Radziejów pod adresem Kościuszki 58. Telefon do szkoły to 542853625. Fax: 542853625. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Radziejów, powiat radziejowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową ZSZ można odwiedzić pod adresem www.zsmradziejow.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 91095215300000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole zawodowej główny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 204, z czego 71 to uczennice, a 133 stanowili uczniowie. Powiat radziejowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 250 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (62,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa