Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Patron Józef Piłsudski

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Kościuszki 58
Miejscowość Radziejów
Kod pocztowy 88-200
Gmina miasto Radziejów
Powiat radziejowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

542853625
Strona
Regon 91095216000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Radziejów pod adresem Kościuszki 58. Nr tel. do szkoły zawodowej to 542853625. Fax: 542853625. ZSZ funkcjonuje na terytorium gminy Radziejów, powiat radziejowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zsmradziejow.edu.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 91095216000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat radziejowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 250 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (62,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa