Gimnazjum W Sompolnie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Sompolnie

Adres Gimnazjum W Sompolnie

Kaliska 39
Miejscowość Sompolno
Kod pocztowy 62-610
Gmina Sompolno
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Sompolnie

632614277
Regon 31108572500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Sompolnie mieści się w miejscowości Sompolno pod adresem Kaliska 39. Numer telefonu do szkoły to 632614277. Nr faksu: 632614277. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Sompolno, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 31108572500000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 176, z czego 79 to uczennice, a 97 to uczniowie. Powiat koniński ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4518 uczniów w powiecie przypada 25 innych gimnazjów (180,72 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.54-0.831.18
20060.89-1.91-1.5
2007-2.31-2.62-5.23
20084.17-0.783.21
20092.27-2.161.7
2010-4.13-2.93-1.25
2011-2.29-1.680.2
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.21-0.043
2006-2.08-1.03-0.35
2007-2.57-1.79-3.65
20084.84-0.576.08
2009-0.31-1.923.08
2010-1.76-2.90.72
2011-2.78-0.211.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa