Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9


Informacje ogólne

Patron im. Generała Stefana Roweckiego"Grota"
Adres Kilińskiego 24a
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-122
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322314911
Fax 322314911
Strona
Regon 27199553000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 132

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Kilińskiego 24a. Numer telefonu do szkoły to 322314911. Numer faksu: 322314911. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zssam-gliwice.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 27199553000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa