Przedszkole Miejskie Nr 25


Informacje ogólne

Adres Rydygiera 10
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322302931
Fax 322302931
Regon 24178625800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 99
Liczba uczennic 54
Liczba uczniów 45
Całkowita liczba nauczycieli 7
Nauczyciele - pełen etat 6
Nauczyciele - pół etatu 1

Przedszkole Miejskie Nr 25 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Rydygiera 10. Numer tel. do przedszkola to 322302931. Fax: 322302931. Przedszkole działa na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 24178625800000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 99, z czego 54 stanowiły dziewczynki, a 45 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole