Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Informacje ogólne

Adres CHORZOWSKA 5
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322306831
Fax 322306831
Strona
Regon 27215968100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 18

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem CHORZOWSKA 5. Numer telefonu do szkoły to 322306831. Numer faksu: 322306831. Szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem WWW.ZSTI.GLIWICE.PL. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 27215968100000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa