Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Informacje ogólne

Adres Konarskiego 16
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322313345
Fax 322313345
Strona
Regon 00069568600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 252
Liczba uczennic 167
Liczba uczniów 85

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Konarskiego 16. Nr tel. do szkoły zawodowej to 322313345. Fax: 322313345. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem http://zkzgliwice.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00069568600000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość kursantów pobierających naukę w placówce była równa 252, z czego 167 stanowiły uczennice, a 85 to uczniowie. Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa