Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodzieży


Informacje ogólne

Adres Studzienna 3 3
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 327750883
Fax 327750883
Strona
Regon 27326909300090
Organ prowadzący AGA II Zbigniew Kołodziej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodzieży mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Studzienna 3 3. Numer tel. do szkoły to 327750883. Fax: 327750883. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www ZSZ odwiedzimy pod adresem www.ece.gliwice.pl. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 27326909300090. Jednostka rejestrująca dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodzieży to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa