Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Informacje ogólne

Adres Dolna Wieś 74
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322313222
Fax 322313222
Strona
Regon 00700152800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 110
Liczba uczennic 47
Liczba uczniów 63

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Dolna Wieś 74. Nr tel. do szkoły to 322313222. Numer fax: 322313222. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zszs-gliwice.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 00700152800000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 110, z czego 47 stanowiły kursantki, a 63 to słuchacze. Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa