Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8


Informacje ogólne

Adres Bojkowska 16
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322320374
Fax 322320374
Strona
Regon 27199544100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 63

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Bojkowska 16. Nr tel. do szkoły to 322320374. Nr faksu: 322320374. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.zsb.gliwice.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 27199544100000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa