Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Informacje ogólne

Adres Okrzei 20
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322315309
Fax 322313653
Strona
Regon 27832179200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Okrzei 20. Numer tel. do szkoły zawodowej to 322315309. Faks: 322313653. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.gce.gliwice.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 27832179200000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa