Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna.


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna.

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna.

Studzienna 3
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna.

327750883
Strona
Regon 27326909300109
Organ prowadzący AGA II Zbigniew Kołodziej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna. znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Studzienna 3. Numer telefonu do szkoły to 327750883. Nr fax: 327750883. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.ece.gliwice.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 27326909300109. Organ rejestrujący dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna. to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa