Przedszkole Miejskie Nr 2


Informacje ogólne

Adres Jana Kilińskiego 1
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-122
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 322304688
Fax 322304688
Regon 24178541900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 92
Liczba uczennic 55
Liczba uczniów 37

Przedszkole Miejskie Nr 2 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Jana Kilińskiego 1. Numer telefonu do przedszkola to 322304688. Nr faksu: 322304688. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 24178541900000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 92, z czego 55 stanowiły dziewczynki, a 37 to uczniowie. Powiat gliwice ma zarejestrowane 41 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3843 uczniów w powiecie przypada 41 innych przedszkoli (93,73 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Mapa

przedszkole