Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5


Informacje ogólne

Adres Kozielska 1
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 27199573100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 83
Liczba uczennic 49
Liczba uczniów 34

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Kozielska 1. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 27199573100000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 83, z czego 49 stanowiły słuchaczki, a 34 to słuchacze. Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa