Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10


Informacje ogólne

Adres Jasna 31
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322322949
Fax 322322949
Regon 27199567100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Jasna 31. Numer tel. do szkoły to 322322949. Numer fax: 322322949. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 27199567100000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa