Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Barlickiego 3
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

327751837
Strona
Regon 27381821700021
Organ prowadzący Stowarzyszenie Animatorow Wszechstronnego Rozwoju

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Barlickiego 3. Numer tel. do szkoły zawodowej to 327751837. Numer fax: 327751837. Szkoła zawodowa działa na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem halogen.org.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 27381821700021. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa