Szkoła Podstawowa Nr 9


Informacje ogólne

Patron Króla Jana III Sobieskiego
Adres Sobieskiego 14
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322391362
Fax 322391362
Strona
Regon 00072165600000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 486
Liczba uczennic 249
Liczba uczniów 237
Całkowita liczba nauczycieli 41
Nauczyciele - pełen etat 36
Nauczyciele - pół etatu 5

Szkoła Podstawowa Nr 9 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Sobieskiego 14. Numer tel. do szkoły to 322391362. Nr faksu: 322391362. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem gliwicesp9.edupage.org. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00072165600000.

Szkoła Podstawowa Nr 9 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 486, z czego 249 to uczennice, a 237 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 36 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,2. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa