Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4


Informacje ogólne

Patron profesor Stanisław Fryze
Adres Warszawska 35
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322313612
Fax 322313612
Strona
Regon 27199559900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Warszawska 35. Numer tel. do szkoły to 322313612. Fax: 322313612. ZSZ znajduje się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową ZSZ można odwiedzić pod adresem www.zsl.gliwice.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 27199559900000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa