Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6


Informacje ogólne

Adres TOSZECKA 25B
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322705754
Fax 322705754
Strona
Regon 27199872900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 77

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem TOSZECKA 25B. Telefon do szkoły zawodowej to 322705754. Nr fax: 322705754. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.zsme.edu.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 27199872900000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa