Technikum Nr 5


Informacje ogólne

Adres Kozielska 1
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 27199569400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 548
Liczba uczennic 408
Liczba uczniów 140

Technikum Nr 5 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Kozielska 1. Technikum znajduje się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 27199569400000.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 548, z czego 408 to kursantki, a 140 to uczniowie. Powiat gliwice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 3544 uczniów w powiecie przypada 31 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (114,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 132 39,80 % -
język polski pisemny podstawowy 133 45,50 % -
język polski ustny podstawowy 122 59,50 % -
język angielski ustny podstawowy 105 46,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 109 55,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 39,80 % 22 (z 40) 22 (z 40) 22 (z 40) 350 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 45,50 % 32 (z 39) 32 (z 39) 32 (z 39) 415 (z 644)
język polski ustny podstawowy 59,50 % 27 (z 39) 27 (z 39) 27 (z 39) 485 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 46,20 % 24 (z 39) 24 (z 39) 24 (z 39) 480 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 55,20 % 25 (z 39) 25 (z 39) 25 (z 39) 394 (z 652)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr