Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Kazimierza Jagiellończyka 3
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

177881310
Regon 83047599900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 mieści się w miejscowości Mielec pod adresem Kazimierza Jagiellończyka 3. Numer telefonu do szkoły to 177881310. Fax: 177883607. Szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem http://www.zstmielec.pl. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83047599900000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 476, z czego 95 to słuchaczki, a 381 to kursanci. Powiat mielecki ma zarejestrowane 7 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 1272 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół zawodowych (181,71 na placówkę), a średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa