Ii Liceum Profilowane


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Profilowane

Adres Ii Liceum Profilowane

JAGIELLOŃCZYKA 3
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Profilowane

177885289
Regon 83047274200014
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Liceum Profilowane znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem JAGIELLOŃCZYKA 3. Telefon do szkoły to 177885289. Fax: 177885290. Liceum mieści się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy liceum można odwiedzić pod adresem www.zsb.mielec.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83047274200014.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 55, z czego 42 stanowiły uczennice, a 13 stanowili wychowankowie. Powiat mielecki ma zarejestrowane 24 licea, a województwo podkarpackie - 291. Na 2427 uczniów w powiecie przypada 24 innych placówek licealnych (101,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,85 (39823 uczniów na 291 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 19 41,70 % 68,00 %
język angielski pisemny podstawowy 19 49,30 % -
język angielski ustny podstawowy 19 58,40 % -
język polski pisemny podstawowy 19 50,20 % 68,00 %
język polski ustny podstawowy 19 70,00 % 68,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 41,70 % 13 (z 18) 13 (z 18) 17 (z 22) 176 (z 285)
język angielski pisemny podstawowy 49,30 % 15 (z 18) 15 (z 18) 17 (z 22) 210 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 58,40 % 13 (z 18) 13 (z 18) 15 (z 22) 161 (z 279)
język polski pisemny podstawowy 50,20 % 14 (z 18) 14 (z 18) 15 (z 22) 155 (z 285)
język polski ustny podstawowy 70,00 % 9 (z 18) 9 (z 18) 11 (z 22) 191 (z 284)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

liceum