Technikum Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2

Adres Technikum Nr 2

JAGIELLOŃCZYKA 3
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2

177885289
Regon 83047273600013
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 2 znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem JAGIELLOŃCZYKA 3. Nr tel. do technikum to 177885289. Numer fax: 177885290. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsb.mielec.pl. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 83047273600013.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 216, z czego 26 stanowiły uczennice, a 190 to kursanci. Powiat mielecki ma zarejestrowane 8 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 2189 uczniów w powiecie przypada 8 innych techników (273,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 214,4 (36234 kursantów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 38 51,90 % 79,00 %
język polski pisemny podstawowy 38 51,90 % 79,00 %
język polski ustny podstawowy 38 71,80 % 79,00 %
język angielski pisemny podstawowy 38 56,00 % -
język angielski ustny podstawowy 38 61,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 51,90 % 9 (z 18) 9 (z 18) 11 (z 22) 109 (z 285)
język polski pisemny podstawowy 51,90 % 11 (z 18) 11 (z 18) 13 (z 22) 137 (z 285)
język polski ustny podstawowy 71,80 % 7 (z 18) 7 (z 18) 9 (z 22) 168 (z 284)
język angielski pisemny podstawowy 56,00 % 12 (z 18) 12 (z 18) 14 (z 22) 152 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 61,50 % 9 (z 18) 9 (z 18) 11 (z 22) 132 (z 279)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr