Przedszkole Miejskie Nr 7 W Mielcu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 7 W Mielcu

Adres Przedszkole Miejskie Nr 7 W Mielcu

Pułaskiego 3
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 7 W Mielcu

175863992
Regon 18038469900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 7 W Mielcu mieści się w miejscowości Mielec pod adresem Pułaskiego 3. Numer tel. do przedszkola to 175863992. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 18038469900000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 154, z czego 79 stanowiły dziewczynki, a 75 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 4,33. Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa