Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

JAGIELLOŃCZYKA 3
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

177885289
Regon 83047272000018
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 mieści się w miejscowości Mielec pod adresem JAGIELLOŃCZYKA 3. Telefon do szkoły zawodowej to 177885289. Nr faksu: 177885290. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zsb.mielec.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 83047272000018.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat mielecki ma zarejestrowane 7 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 1272 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół zawodowych (181,71 na placówkę), a średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa