Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Warszawska 1
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

177731581
Strona
Regon 83047402000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Warszawska 1. Numer tel. do szkoły zawodowej to 177731581. Fax: 177731580. Szkoła zawodowa znajduje się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.zsemlc.republika.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 83047402000000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W ZSZ największy nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 73, z czego 65 to kursantki, a 8 to słuchacze. Powiat mielecki ma zarejestrowane 7 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 1272 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół zawodowych (181,71 na placówkę), a średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa