Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Ruszczańska 23
Miejscowość Połaniec
Kod pocztowy 28-230
Gmina Połaniec
Powiat staszowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

158650325
Strona
Regon 29243812900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Połaniec pod adresem Ruszczańska 23. Numer tel. do szkoły zawodowej to 158650325. Numer fax: 158650325. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Połaniec, powiat staszowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem zspolaniec.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 29243812900000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W ZSZ główny nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce wynosiła 62, z czego 21 to kursantki, a 41 stanowili uczniowie. Powiat staszowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 496 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (82,67 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa