Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Kilińskiego 24
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

177888850
Regon 83047306100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 mieści się w miejscowości Mielec pod adresem Kilińskiego 24. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 177888850. Numer faksu: 177888852. Szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.zs.mielec.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 83047306100000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 278, z czego 104 stanowiły uczennice, a 174 stanowili słuchacze. Powiat mielecki ma zarejestrowane 7 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 1272 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół zawodowych (181,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa