Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Osieku


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Osieku

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Osieku

Wolności 24 a
Miejscowość Osiek
Kod pocztowy 28-221
Gmina Osiek
Powiat staszowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Osieku

158671201
Strona
Regon 29267841900000
Organ prowadzący Gmina

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Osieku znajduje się w miejscowości Osiek pod adresem Wolności 24 a. Numer tel. do szkoły zawodowej to 158671201. Fax: 158671201. Szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Osiek, powiat staszowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.zsosiek.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 29267841900000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających naukę w placówce była równa 20, z czego 3 stanowiły uczennice, a 17 stanowili słuchacze. Powiat staszowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 496 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (82,67 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa