Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Jan Paweł II

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Rzeszowska 78
Miejscowość Dębica
Kod pocztowy 39-200
Gmina miasto Dębica
Powiat dębicki
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

146811080
Strona
Regon 69168213900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Dębica pod adresem Rzeszowska 78. Telefon do szkoły to 146811080. Numer faksu: 146811081. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Dębica, powiat dębicki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową ZSZ odwiedzimy pod adresem www.mechanikdebica.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 69168213900000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat dębicki ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 538 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (107,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa