Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Eugeniusz Kwiatkowski

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kościuszki 101
Miejscowość Nowa Dęba
Kod pocztowy 39-460
Gmina Nowa Dęba
Powiat tarnobrzeski
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

158462286
Strona
Regon 83120183800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Nowa Dęba pod adresem Kościuszki 101. Nr tel. do szkoły zawodowej to 158462286. Numer faksu: 158462286. Szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zs2nowadeba.com. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83120183800000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce to 121, z czego 22 stanowiły słuchaczki, a 99 to kursanci. Powiat tarnobrzeski ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo podkarpackie - 101. Na 234 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa