Technikum Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4

Adres Technikum Nr 4

Kilińskiego 24
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 4

177888850
Regon 83047307800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 4 znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Kilińskiego 24. Numer telefonu do technikum to 177888850. Numer faksu: 177888852. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.zs.mielec.pl. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 83047307800000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 580, z czego 238 stanowiły słuchaczki, a 342 to kursanci. Powiat mielecki ma zarejestrowane 8 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 2189 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół średnich o profilu technicznym (273,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 214,4 (36234 kursantów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski pisemny podstawowy 1 27,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 1 30,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 29,30 % -
język niemiecki ustny podstawowy 3 32,20 % -
matematyka pisemny podstawowy 105 45,50 % 73,00 %
język polski pisemny podstawowy 105 54,60 % 73,00 %
język polski ustny podstawowy 105 72,20 % 73,00 %
język angielski pisemny podstawowy 103 58,20 % -
język angielski ustny podstawowy 103 60,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski pisemny podstawowy 27,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 44 (z 48)
język rosyjski ustny podstawowy 30,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 46 (z 48)
język niemiecki pisemny podstawowy 29,30 % 5 (z 6) 5 (z 6) 6 (z 8) 181 (z 200)
język niemiecki ustny podstawowy 32,20 % 5 (z 6) 5 (z 6) 6 (z 8) 176 (z 198)
matematyka pisemny podstawowy 45,50 % 11 (z 18) 11 (z 18) 15 (z 22) 153 (z 285)
język polski pisemny podstawowy 54,60 % 9 (z 18) 9 (z 18) 10 (z 22) 103 (z 285)
język polski ustny podstawowy 72,20 % 6 (z 18) 6 (z 18) 8 (z 22) 166 (z 284)
język angielski pisemny podstawowy 58,20 % 10 (z 18) 10 (z 18) 12 (z 22) 133 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 60,90 % 11 (z 18) 11 (z 18) 13 (z 22) 140 (z 279)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr