Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

KOŚCIUSZKI 2
Miejscowość Radomyśl Wielki
Kod pocztowy 39-310
Gmina Radomyśl Wielki
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

146819683
Strona
Regon 83134794400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Radomyśl Wielki pod adresem KOŚCIUSZKI 2. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 146819683. Fax: 146819683. Szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Radomyśl Wielki, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem zsradomysl.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83134794400000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W ZSZ główny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 84, z czego 21 stanowiły słuchaczki, a 63 stanowili słuchacze. Powiat mielecki ma zarejestrowane 7 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 1272 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół zawodowych (181,71 na placówkę), a średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa