Technikum Nr 1 Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1 Dla Dorosłych

Adres Technikum Nr 1 Dla Dorosłych

Warszawska 1
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 1 Dla Dorosłych

177731581
Strona
Regon 00023450200040
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 1 Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Mielec pod adresem Warszawska 1. Numer tel. do technikum to 177731581. Faks: 177731580. Szkoła średnia techniczna działa na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.zsemlc.republika.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00023450200040.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 7, z czego 7 stanowiły słuchaczki, a stanowili kursanci. Powiat mielecki ma zarejestrowane 8 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 2189 uczniów w powiecie przypada 8 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (273,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 214,4 (36234 kursantów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język angielski ustny podstawowy 2 16,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 2 32,30 % -
język polski pisemny podstawowy 3 28,60 % 33,00 %
język polski ustny podstawowy 3 40,00 % 33,00 %
matematyka pisemny podstawowy 3 31,00 % 33,00 %
język hiszpański pisemny podstawowy 1 46,00 % -
język hiszpański ustny podstawowy 1 63,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język angielski ustny podstawowy 16,70 % 17 (z 18) 17 (z 18) 21 (z 22) 276 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 32,30 % 17 (z 18) 17 (z 18) 21 (z 22) 264 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 28,60 % 17 (z 18) 17 (z 18) 21 (z 22) 277 (z 285)
język polski ustny podstawowy 40,00 % 17 (z 18) 17 (z 18) 21 (z 22) 279 (z 284)
matematyka pisemny podstawowy 31,00 % 15 (z 18) 15 (z 18) 19 (z 22) 227 (z 285)
język hiszpański pisemny podstawowy 46,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 8 (z 12)
język hiszpański ustny podstawowy 63,30 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 10 (z 12)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr