Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 W Sosw


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 W Sosw

Patron 0000000000000000

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 W Sosw

Królowej Jadwigi 1
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 W Sosw

175825177
Strona
Regon 83135688300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 W Sosw znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Królowej Jadwigi 1. Telefon do szkoły to 175825177. Numer faksu: 175862916. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.powiat.mielec.pl/soswmielec. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 83135688300000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej główny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających edukację w placówce była równa 53, z czego 21 to kursantki, a 32 stanowili uczniowie. Powiat mielecki ma zarejestrowane 7 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 1272 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół zawodowych (181,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa