Miejskie Przedszkole "mali Odkrywcy" W Ełk


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" W Ełk

Adres Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" W Ełk

Kajki 8a
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" W Ełk

876107221
Regon 28056475400000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole "mali Odkrywcy" W Ełk mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Kajki 8a. Nr tel. do przedszkola to 876107221. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem [email protected]. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 28056475400000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 202, z czego 92 to uczennice, a 110 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 16. Powiat ełcki ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 1546 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (96,63 na placówkę), a średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa