Technikum Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4

Patron Maciej Rataj

Adres Technikum Nr 4

Kajki 4
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 4

876102362
Regon 51947898400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 4 mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Kajki 4. Numer tel. do technikum to 876102362. Nr fax: 876102362. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy technikum znajdziemy pod adresem www.zs6.elk.edu.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 51947898400000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 386, z czego 253 stanowiły uczennice, a 133 stanowili kursanci. Powiat ełcki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1657 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół średnich o profilu technicznym (150,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 170,28 (21626 kursantów na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr