Przedszkole Gminne Im. świętej Rodziny W Rokicinach Podhalańskich


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne Im. Świętej Rodziny W Rokicinach Podhalańskich

Patron Święta Rodzina

Adres Przedszkole Gminne Im. Świętej Rodziny W Rokicinach Podhalańskich

13
Miejscowość Rokiciny Podhalańskie
Kod pocztowy 34-721
Gmina Raba Wyżna
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gminne Im. Świętej Rodziny W Rokicinach Podhalańskich

182678771
Strona
Regon 12150168800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne Im. świętej Rodziny W Rokicinach Podhalańskich znajduje się w miejscowości Rokiciny Podhalańskie pod adresem - 13. Nr tel. do przedszkola to 182678771. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Raba Wyżna, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.pg-rokiciny.rabawyżna.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 12150168800000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 50, z czego 24 stanowiły uczennice, a 26 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 1,5. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rokiciny Podhalańskie: 2
  • w gminie Raba Wyżna: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa