Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kolejowa 9
Miejscowość Jordanów
Kod pocztowy 34-240
Gmina miasto Jordanów
Powiat suski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

182675514
Strona
Regon 35659397800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Jordanów pod adresem Kolejowa 9. Telefon do szkoły zawodowej to 182675514. Fax: 182674957. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terytorium gminy Jordanów, powiat suski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem zskjordanow.iap.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 35659397800000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W ZSZ główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 255, z czego 61 to kursantki, a 194 stanowili słuchacze. Powiat suski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 683 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (136,6 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa