Technikum Leśne


Najważniejsze informacje - Technikum Leśne

Adres Technikum Leśne

Park 4
Miejscowość Brynek
Kod pocztowy 42-690
Gmina Tworóg
Powiat tarnogórski
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Leśne

322857418
Strona
Regon 00012409600000
Organ prowadzący Minister ds. środowiska

Technikum Leśne znajduje się w miejscowości Brynek pod adresem Park 4. Nr tel. do szkoły to 322857418. Numer fax: 322857418. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terytorium gminy Tworóg, powiat tarnogórski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest minister ds. środowiska. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.tlbrynek.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 00012409600000.

Uczeń szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 175, z czego 33 stanowiły kursantki, a 142 to słuchacze. Powiat tarnogórski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 3153 uczniów w powiecie przypada 17 innych techników (185,47 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 45 45,90 % -
język polski pisemny podstawowy 45 54,20 % -
język polski ustny podstawowy 44 73,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 36 61,90 % -
język angielski ustny podstawowy 36 63,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 45,90 % 1 (z 2) 1 (z 2) 12 (z 24) 280 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 54,20 % 1 (z 2) 1 (z 2) 8 (z 24) 198 (z 644)
język polski ustny podstawowy 73,20 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 24) 226 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 61,90 % 1 (z 2) 1 (z 2) 15 (z 26) 298 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 63,10 % 1 (z 2) 1 (z 2) 15 (z 26) 234 (z 646)

Mapa