Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych Zaoczne W Rabce Zdroju


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych Zaoczne W Rabce Zdroju

Adres Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych Zaoczne W Rabce Zdroju

SĄDECKA 2
Miejscowość Rabka-Zdrój
Kod pocztowy 34-700
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych Zaoczne W Rabce Zdroju

182676894
Strona
Regon 49199070000042
Organ prowadzący Rafal Leśniak

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych Zaoczne W Rabce Zdroju znajduje się w miejscowości Rabka-Zdrój pod adresem SĄDECKA 2. Nr tel. do szkoły to 182676894. Numer fax: 182676894. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.malopolska.edu.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49199070000042. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace Dla Dorosłych Zaoczne W Rabce Zdroju to powiat ziemski.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 32 licea, a województwo małopolskie - 475. Na 2940 uczniów w powiecie przypada 32 innych jednostek licealnych (91,88 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 3 10,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 37,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 10 28,20 % 30,00 %
język polski pisemny podstawowy 10 49,30 % 30,00 %
język polski ustny podstawowy 10 52,50 % 30,00 %
język angielski pisemny podstawowy 7 58,30 % -
język angielski ustny podstawowy 7 60,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 10,00 % 4 (z 5) 4 (z 5) 20 (z 21) 277 (z 281)
język niemiecki pisemny podstawowy 37,70 % 4 (z 5) 4 (z 5) 16 (z 21) 244 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 28,20 % 7 (z 9) 7 (z 9) 23 (z 30) 375 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 49,30 % 6 (z 9) 6 (z 9) 21 (z 30) 284 (z 448)
język polski ustny podstawowy 52,50 % 8 (z 9) 8 (z 9) 24 (z 30) 402 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 58,30 % 5 (z 9) 5 (z 9) 16 (z 29) 250 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 60,50 % 6 (z 9) 6 (z 9) 14 (z 29) 212 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa