Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

MATEJKI 11
Miejscowość Mszana Dolna
Kod pocztowy 34-730
Gmina miasto Mszana Dolna
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 49283536700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Mszana Dolna pod adresem MATEJKI 11. ZSZ znajduje się na obszarze gminy Mszana Dolna, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 49283536700000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce była równa 219, z czego 85 to słuchaczki, a 134 to słuchacze. Powiat limanowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 694 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (77,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa